Stichting leergeld

Stichting Leergeld Het Hoogeland richt zich met name op ouders/verzorgers van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

  • met een inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm, dan wel, die door de Volkskredietbank van een week/leefgeld moeten rondkomen;
  • die in de gemeente Het Hogeland wonen;
  • die, hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen door middel van voorliggende voorzieningen.